ประเทศไทย EN /TH

เลือกประเทศ

Global

เลือกประเทศ

CLOSE

เราคือใคร

Mizu To Ikiru

ที่ Suntory นั้น "Mizu To Ikiru” คือพันธกิจของเรา “เพื่อสร้างความกลมเกลียวกับผู้คนและธรรมชาติ” เป็นคำสัญญาของเราต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวเราและต่อสิ่งแวดล้อม ในภาษาญี่ปุ่น คำนี้สามารถแปลตรงตัวได้เป็น “การมีชีวิตอยู่กับน้ำ”

ซึ่งตรงกับภารกิจที่เรายึดมั่นในการรักษาน้ำ ธุรกิจของเราคงเป็นไปไม่ได้หากปราศจากทรัพยากรน้ำอันมีค่า เราพยายามปกป้องแหล่งน้ำสะอาดที่มีปริมาณเพียงพออันมีค่ายิ่งเอาไว้เพื่อชนรุ่นหลัง นี่คือวิธีที่เราฟื้นฟูโลกเฉกเช่นเดียวกับน้ำ

น้ำกล่อมเกลาสิ่งมีชีวิตทั้งมวล เช่นเดียวกับน้ำ เราต้องการยกระดับชีวิตผู้คนทั้งหลายโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการแห่งคุณค่าให้กับผู้บริโภคและสังคม ขณะเดียวกันก็สร้างความความสัมพันธ์ที่ยืนยาวและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายกับผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา

น้ำนั้นไหลอยู่เสมอ โค้งเป็นเกลียวคลื่นได้ตามเส้นทางที่แตกต่างกัน ทั้งเปลี่ยนแปลงรูปร่างและเข้ากันได้กับทุกสิ่งที่สัมผัส เราไล่ตามความฝันของเรา เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสายน้ำ เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเหมือนน้ำ เราได้ไล่ตามความหลงใหลของเราด้วยจิตวิญญาณ "Yatte Minahare"* พร้อมกับสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ ไปด้วย

พบปะกับผู้ร่วมงานของเราและเรียนรู้วิธีการทำให้คำมั่นสัญญา "Mizu To Ikiru" เป็นจริง

* "Yatte Minahare" หมายถึงสร้างความฝันให้ยิ่งใหญ่ กล้าท้าทาย และไม่ยอมแพ้ คือจิตวิญญาณของความทะเยอทะยานอันแรงกล้า เป็นคำพูดของผู้ก่อตั้งของเรา คุณชินจิโระ โทริอิ และกลายเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเราในปัจจุบัน "Yatte Minahare" ผลักดันให้เรากล้าเสี่ยง ด้วยพลังของถ้อยคำนี้ เราจึงกล้าท้าทายสิ่งใหม่ ตั้งคำถามถึงปัจจุบัน และยังคงก้าวต่อไปข้างหน้า
เรียนรู้เพิ่มเติม