ประเทศไทย EN /TH

เลือกประเทศ

Global

เลือกประเทศ

CLOSE

สิ่งที่เราเชื่อมั่น

คุณภาพและทักษะฝีมือ

ที่ Suntory เรายึดมั่นในการมอบความปลอดภัย ความเชื่อถือ และความพึงพอใจ เราสร้างคุณค่าใหม่ๆ และมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยมเพื่อเติมเต็มชีวิตในทุกๆ วันของผู้บริโภค ความทุ่มเทเพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบคือหัวใจในการทำงานของเรา เราพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้ทุกสิ่งที่เราทำออกมายอดเยี่ยม ทั้งหมดนี้เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความสุข ที่ Suntory เราเชื่อมั่นใน: “คุณภาพในทุกขั้นตอน”ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงช่วงเวลาในการบริโภค ทั้งหมดจะต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยมากที่สุด

ด้วยมรดกด้านการฝีมือและการยึดมั่นในนวัตกรรม เราพยายามอย่างที่สุดเพื่อเติมเต็มชีวิตของผู้บริโภค นี่คือความหมายที่แท้จริงของ Suntory