ประเทศไทย EN /TH

เลือกประเทศ

Global

เลือกประเทศ

CLOSE

สิ่งที่เราเชื่อมั่น

การตอบแทนกลับสู่สังคม

ที่ Suntory เราเชื่อในการทำสิ่งต่างๆ ที่มากกว่านำเสนอผลิตภัณฑ์ เราตั้งมั่นเพื่อสร้างผลกระทบด้านบวกที่ยิ่งใหญ่กว่าต่อคนรอบตัวไปพร้อมๆ กับการเติบโต ความรับผิดชอบของเราคือการตอบแทนธรรมชาติและสังคม

การผลิตของเราเกิดขึ้นได้จากของขวัญแห่งธรรมชาติเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำ เราจึงมุ่งมั่นในการรักษาและฟื้นฟูสภาพน้ำภายใต้ปรัชญาแห่งน้ำของ Suntory เพื่อรักษาน้ำให้สะอาดและมีอย่างพอเพียงสำหรับคนรุ่นหลังในอนาคต เราพยายามอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสร้างความสมานฉันท์กับชุมชนที่เกี่ยวข้อง หมายความว่ามรดกจากผู้ก่อตั้งของเรา คุณชินจิโระ โทริอิที่ต้องการยกระดับชีวิตรอบตัวเราเหล่านั้นยังดำเนินต่อไป เราก่อตั้ง โฮจูไก (Hojukai) ขึ้นซึ่งเป็นคลินิกชุมชนเมื่อปี 1921 ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นองค์กรเพื่อสวัสดิการสังคมที่ดำเนินงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หลายประเภท เราก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ Suntory ขึ้นในปี 1961 และ Suntory ฮอลล์ในปี 1986 เรายกระดับชีวิตผู้คนผ่านศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยชาติด้วยวิธีนี้ เราเป็นหนี้บุญคุณธรรมชาติ ลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรา

ความสำเร็จจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเราแบ่งปัน ด้วยเหตุนี้เราจึงอุทิศตนให้กับการตอบแทนกลับสู่สังคม และสร้างความกลมกลืนให้กับผู้คนและธรรมชาติ นี่คือวิธีการขอบคุณในแบบของเรา