ประเทศไทย EN /TH

เลือกประเทศ

Global

เลือกประเทศ

CLOSE

สิ่งที่เราเชื่อมั่น

มกดกตกทอดและความเชื่อของ Suntory คือการลงมือทำ การสร้างสรรค์ และการแบ่งปันสิ่งที่ดี ซึ่งเป็นวิถีของเราอยู่เสมอมาและจะยังคงเป็นอยู่ต่อไป Suntory ทุ่มเทเพื่อเติมเต็มในทุกๆ วันผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แต่การมอบคุณภาพระดับดีเยี่ยมและฝีมือการผลิตชั้นเลิศไม่ได้เป็นความเชื่อเพียงอย่างเดียวของเรา เรายังอุทิศตนด้วยการให้ตอบแทนกลับสู่สังคมผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เรามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนคำมั่นสัญญาในการก่อตั้ง “เพื่อสร้างความกลมเกียวกับผู้คนและธรรมชาติ” เรายึดมั่นต่อปณิธานของผู้ก่อตั้ง "Yatte Minahare" ―จิตวิญญาณแห่งความทะเยอทะยานอันกล้าหาญที่จะมีความฝันอันยิ่งใหญ่ ยอมรับความท้าทาย และไม่มีวันยอมแพ้ ปรัชญานี้ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองในปัจจุบันนี้ และจะยังกำหนดอนาคตของเราต่อไป