ประเทศไทย EN /TH

เลือกประเทศ

Global

เลือกประเทศ

CLOSE

ข่าวสาร

March 19, 2020 Thailand

ซันโทรี่ เบเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) เปิดโครงการรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม - พร้อมอาสานำทีมเหล่าผู้สนับสนุน ลงพื้นที่เพื่อคืนความยั่งยืนสู่ธรรมชาติให้ จ.กระบี่

ซันโทรี่ เบเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ได้ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (EEC Thailand) และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, จังหวัดกระบี่, มูลนิธิกระบี่ยั่งยืน, และภาคประชาชน เปิดโครงการรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม #กอดป่ากอดทะเล สร้างกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งประเดิมลงพื้นที่แห่งแรกที่ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีนักอนุรักษ์ น้องๆ นักเรียน และคนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตลอด 3 วันรวมกว่า 3,000 คน

ซันโทรี่ เบเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย
ประสงค์ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจแก่นของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และเข้าใจวิธีการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทุกคนจะได้ร่วมคิดจริง ทำจริง ในพื้นที่จริง รวมถึงโครงการนี้จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และแชร์ทัศนคติของคนจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง และคนในท้องถิ่นนั้นๆ การจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน โดยพื้นที่แรกของโครงการนี้ คือ จังหวัดกระบี่ พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก ดังนั้น การใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การลงพื้นที่ครั้งนี้เราได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ความรู้เรื่องทรัพยากร สร้างแรงบันดาลใจ และจัดกิจกรรม 'รู้ก่อนเก็บ' เรียนรู้เรื่องขยะทะเล นวัตกรรมในการเก็บขยะชิ้นเล็ก (micro plastic) พร้อมปฏิบัติการสองมือลดขยะ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม"

นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ซันโทรี่ เบเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวถึงการสนับสนุนครั้งนี้ว่า "ความตั้งใจของแบรนด์ คือ เรามีความเชื่อในการลงมือทำสิ่งดีๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเชื่อว่าการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยปูรากฐานให้พวกเขาเติบโตอย่างมีศักยภาพ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้กับโครงการนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการน้ำและสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สามารถมอบคุณค่าและคืนสิ่งดีๆ สู่สังคม สิ่งแวดล้อม และเหล่าเยาวชนไทย เพราะไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่เป็นโครงการที่มอบองค์ความรู้ แนะแนวทาง ตลอดจนมอบประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือทำ ซึ่งความรู้และประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปกป้องและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยแบรนด์ได้มอบทุนในการส่งเสริมโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และสนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดให้กับทีมงาน และผู้ร่วมโครงการทุกคน เพื่อให้ทุกคนมีร่างกายที่พร้อมสำหรับการอบรมและทำกิจกรรมภาคสนามตลอดทั้ง 3 วัน"

เกี่ยวกับ Suntory Group

Suntory Group คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งมีรายได้ต่อปี (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) 20.4 พันล้านดอลลาร์ เราได้มอบผลงานเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่หลากหลายและโดดเด่นซึ่งสร้างความสุขแก่ผู้คนนับล้านทั่วโลก: ตั้งแต่วิสกี้ Yamazaki และเบียร์ Hibiki, The Premium Malt's ที่ชนะรางวัล สุราอเมริกัน Jim Beam และ Maker's Mark อันโดดเด่น ไปจนถึง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ยอดนิยม ได้แก่ Orangina, Lucozade, Ribena, ที พลัส, กาแฟ BOSS, ชา Iyemon และน้ำดื่ม Suntory Tennensui นอกจากนี้ Suntory ยังผลิตสินค้าเพื่อการกินอยู่ที่ดีและดำเนินธุรกิจด้านดอกไม้อีกด้วย

ก่อตั้งในฐานะธุรกิจครอบครัวในปี 1899 ในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น Suntory Group ได้เติบโตขึ้นมาเป็นองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีการดำเนินงานอยู่ทั่วทั้งอเมริกา ยุโรป เอเชีย และโอเชียเนีย เราเดินหน้าด้วย Yatte Minahare ซึ่งเป็นจิตวิญญาณแห่งความทะเยอทะยานอันเข้มแข็ง และด้วยพนักงานกว่า 39,466 คนทั่วโลกที่รังสรรค์ให้เกิดการหลอมรวมทักษะเฉพาะทางของญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใครเข้ากับรสชาติจากทั่วโลก เพื่อเสาะหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และตลาดใหม่ๆ

Suntory Group ยึดถือคำสัญญาในการก่อตั้งบริษัทที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนและธรรมชาติ โดยการปกป้องทรัพยากรน้ำ ทำนุบำรุงชุมชนของเรา และสนับสนุนศาสตร์ต่างๆ Suntory เชื่อว่าเราจะเติบโตเพื่อสิ่งที่ดีร่วมกันเมื่อเราซื่อสัตย์ต่อตนเองและดำเนินไปข้างหน้าด้วยวิถีธรรมชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Suntory Group แบรนด์ในเครือ และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ที่ www.suntory.com ที่ facebook.com/suntoryglobal หรือที่ Twitter @SuntoryGlobal